Kampanj för ung romantik

Textstorlek:

RELATIONER Svartsjuka är inte romantiskt. Så heter en kampanj som pågår den här veckan där bland annat Länsstyrelsen deltar. Det handlar om att informera unga om vad som kännetecknar en bra relation och om att förebygga våld i ungas parrelationer.