Smarta gäss delar på förtroendet

Textstorlek:

Förtroende fordras alltid för att kunna åstadkomma något. Det är enkelt att stava till, men betydligt svårare erhålla.
Det går inte förfasa sig över att samhället riskerar att bryta samman och samtidigt skylla på andra. Det börjar alltid med mig själv. Vilket förtroende jag känner, förtroende jag ger. Det handlar om konsten att föra samtal, lyssna in varandra, ställa frågorna. Visa nyfikenhet, skapa engagemanget.
Förtroende handlar också om att låta andra växa. Att uppmuntra engagemang. Tvärt emot att möta engagerade människor med tillmälen om motståndsgrupp eller till och med militanta motståndsgrupper.
Samhällsengagemang är till för att uppmuntras, ta vara på och låta växa. Tvärt emot passivitet, som aldrig ens ger en skymt av syre.
Jag är övertygad om att så många verkligen vill bidra, men att vi inte klarar ta vara på det. Istället möter vi mest engagerade personer när de känner att något hotat. Kraften måste få växa där ständigt. Vara en del av vardagen.
Ledarskapet är så avgörande! Att kunna dela på uppdraget, inte vara rädd att låta andra få förtroende, få vara med och dra lasset. Att fler får vara en del av förtroendet. Att kunna lära av andra. Av såväl människor som djur.
Dum som en gås är ett vanligt uttryck. Men för några veckor sedan fick jag lära mig tänka efter och förstå klokheten hos gässen.
Varje fågel flyger med egna vingar, men genom att flyga i V-formation ökar flockens effekt med 71procent jämfört med om varje fågel flög ensam. Lärdom: Människor som arbetar i en gemensam riktning och med en känsla av samhörighet kommer fortare och lättare till målet eftersom de får draghjälp av varandra.
Så snart en gås faller ut ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt för att kunna dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen. Lärdom: Om vi hade lika mycket förnuft som en gås skulle vi ansluta oss till dem som strävar i samma riktning som vi själva önskar.
När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar tätplatsen. Lärdom: Det lönar sig att turas om att ta det tunga jobben och att dela upp ledarskapet sinsemellan.
Gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på de främsta till att hålla farten. Lärdom: Vi måste se till att våra skrik från de bakre leden är uppmuntrande och inte tvärtom.
När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följa med, lämnar två andra gäss formationen för att hjälpa och skydda den. De stannar tills gåsen antingen kan flyga igen eller dör. Lärdom: Om vi har lika mycket förnuft som gässen kommer även vi att bistå och stödja varandra på detta sätt
Förtroende – insikt – solidaritet – ställa krav – att göra varandra bättre. Det är landsbygdsutveckling när den är som bäst. Att lära sig utav, när storskaligheten annars förblindar.

Carl-Ewert Ohlsson (C),

kommunalråd, sandviken