Klyftan mellan stad och land ska minskas

Textstorlek:

Alla behöver få känna delaktighet och tillgång till offentliga satsningar och den övriga samhällsutvecklingen. De flesta beslutsfattare och makthavare har säkerligen de goda ambitioner de säger sig ha. Allvaret i ett land som går itu, mellan stad och land, identifieras av samtliga. Men frågan är dock hur detta omsätts i verkligheten.
Grundläggande samhällsservice är förstås en självklarhet. Tills man börjar fråga sig om vad grundläggande samhällsservice är, och på vilka villkor. Då utkristalliserar skälet till varför det ofta upplevs gå så urbota trögt eller rent av åt fel håll. Beslutsfattarna saknar samsyn sinsemellan, och än värre, samsyn med befolkningen. 
Givetvis så kan inte allt finnas överallt. Har man till exempel valt att leva på landsbygden så har man gjort det av andra värden är att ha nära till vårdcentralen eller köpcentret. Men man kräver ändå att få valuta för sina skattepengar. Samtidigt är alla kommuner pressade och söker stressat rationaliseringar. Vilket sällan sätts i det större sammanhanget.
Det är inte rimligt att göra ovanifrån åtgärder utan att kunna svara på hur det påverkar de berörda människorna. Ett tydligt exempel är den våg av skolnedläggningar som sker på landsbygden runt om i Sverige. Skolan har förstås inte som syfte att bedriva landsbygdsutvecklings. Men skolans roll för en bygds fortlevnad och utvecklingspotential har en särställning. Det kan inte vara samma kriterier för en liten skola på landsbygden som i de större orterna på grunda av att den har en mycket större inverkan i de mindre orterna.
Beslutsfattare och makthavare måste inse att stadens villkor gäller i hela landet. Samma logik kan inte ligga till grund för ett beslut som berör en större ort för landsbygden. Annars kommer landet fortsätta glida isär. För många känner sig övergivna av offentligheten. Och de enda som ger svar är populistiska missnöjespartier. Visserligen gravt förenklade svar och bara det folk vill höra, men ändock de för i alla fram ett budskap.
Jag är övertygad om att det går illa för Sverige med en fortsatt utarmning av landsbygden. Klyftan mellan stad och land måste täppas igen. Och oavsett om man delar min bild av landsbygdens vikt för Sverige och den offentliga servicens betydelse för landsbygdens utveckling så måste man ta ställning till hela bilden innan beslut fattas. 

Per-Ewert Ohlsson (C)
Kretsordförande