Urgammalt bete blir naturreservat

Textstorlek:

Det välbevarade kulturlandskapet vid Grinduga by blir Grinduga naturreservat. Det bestämde länsstyrelsen i veckan.

Delar av det 22 hektar stora området har brukats ända sedan medeltiden.. Där finns betesmarker, åkerlappar, fägator och annat som berättar om hur livet på landsbygden en gång såg ut.

Dessutom finns många olika växter vars överlevnad hänger på att marken betas och slås. Växterna har i sin tur lockat ett stort antal fjärilsarter till platsen.

Genom att bilda reservatet ser länsstyrelsen till att marken skyddas mot exploatering, och att skötseln av marken fortsätter.