Anmäl kasen innan du tuttar på

Textstorlek:

Gästrike räddningstjänst vill gärna veta i förväg var det ska eldas på Valborgsmässoafton. Då kan de vara extra beredda om någon tappar kontrollen över sin majkase.

Anmälan görs via deras hemsida. Det behövs bland annat uppgifter om en ansvarig person, gatuadressen närmast elden, samt uppgifter omnär bålet kommer vara färdigbyggt.

Där finns också en rad riktlinjer till arrangörer, om hur eldningen sker på ett säkert sätt. Räddningstjänsten gör stickprovskontroller för att kolla att riktlinjerna följs.