Centerpartiet stärker nu landsbygden

Textstorlek:

Centerpartiets främsta prioriteringar i det gemensamma bugdetarbetet med S, L och Mp har varit att stärka landsbygden. Nu presenteras en rad nyheter som alla, på olika sätt stärker och utvecklar den svenska landsbygden.
Det handlar om hur vi gör det lättare och billigare att starta och driva företag genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter.
Men det handlar även om att återställa momsen för naturguider till 6 procent. Moderaterna och Kristdemokraterna höjde i sin budget momsen från 6 till 25 procent på naturguider, vilket har försatt cirka 3 000 företag runt om på den svenska landsbygden i svår situation med risk för kraftigt minskad lönsamhet.
Centerpartiet har också drivit på för att få på plats stöd och ersättning till både de lantbrukare som drabbats av sommarens extrema torka och de skogsägare som fortfarande väntar på utlovad ersättning för skyddsklassad skog. Anslagen ökar med 150 miljoner kronor så att de skogsägare som blivit lovade pengar nu får det de har rätt till.
Stödet till de lantbrukare som drabbats hårt av fjolårets extrema torka ökar med 350 miljoner. Med det tillskottet kommer det totalt att satsas 1,57 miljarder kronor (1,11 miljarder kronor 2019 och 460 miljoner kronor 2018) i stöd med anledning av torkan sommaren 2018.
Äntligen återställs RUT-avdraget! Vi fördubblar summan från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år. Det stärker företagande i hela landet.
Mycket glädjande besked från vår riksdagsledamot Anders W Jonsson (C) Hedesunda. kom i veckan. Anders har förhandlat fram pengar till Naturvårdsverket och återupptagen myggbekämpning vid Nedre Dalälven! Anders är en politiker som får saker att hända.
Centerpartiet har fått igenom viktiga reformer för arbetsmarknaden i vårbudgeten. Bland annat breddas nu nystartsjobben, vilket innebär att fler småföretag utan kollektivavtal kan få tillgång till statliga subventioner. Det är i småföretagen de nya jobben växer fram. Förslaget på en breddning av nystartsjobben innebär att personer som länge stått utanför arbetsmarknaden nu kommer i arbete.
Nystartsjobben har fungerat bra men det faktum att många småföretag i praktiken har varit avstängda från den här möjligheten har varit dåligt. Med den här förändringen blir nystartsjobben möjliga att nyttja för alla seriösa arbetsgivare.
Centerpartiet har fått en del kritik för att vi var med att fixade till en regering i Sverige, i ett turbulent och svårt parlamentariskt läge. Men det januariavtal med liberala reformer för hela landet är det som vi ser genomföras just nu. Det är via detta avtal och den handlingskraft som Centerpartiet lyckats få igenom den landsbygdspolitik som får hela landet att leva.
Det är bättre som politiker att få genomföra sin politik än att ställa sig i ett hörn och gnälla på allt.

Magnus Svensson (C)
Distriktsordförande Gävleborg