Hög prioritet för bostäder och hall

Textstorlek:

Hamrånge är först ut med en ny utvecklingsplan för bygden och arbetet är redan igång med att förverkliga visionerna.
– Frågorna måste drivas lokalt så att de inte glöms bort, menar Kenneth Nyberg, projektledare på Hela Sverige ska leva Gävleborg, X-ing.

Genom X-ing pågår arbete med lokala utvecklingsplaner i hela länet.

– Planen sätter fokus på de lokala visionerna och pekar ut vilka frågor som är viktiga lokalt och vad man är beredd att jobba vidare med för att förverkliga, säger Kenneth Nyberg som hjälper orterna att fteckna ner idéerna

I Hamrånge blev planen klar till nyår och fokuserar på fler bostäder, turism, ungdomssatsningar och så vidare.

Karin Åberg är med i gruppen som arbetar med bostadsbristen i bygden.

– Gavlegårdarna har planer på ett trygghetsboende där lägenheterna redan är fulltecknade. Men byggplanerna drar ut på tiden och fler lägenheter behöver byggas.

Bostadsgruppen har utrett möjligheterna för kooperativa hyresrätter.

– Intresset har varit stort och det finns redan ett 40-tal intresseanmälningar, säger Karin som visserligen tycker att gruppen åstadkommit mycket det första året men också stött på problem som gör det tungt att jobba vidare.

Det avgörande problemet just nu är att VA-systemet i Hamrånge inte räcker till. Enligt Gästrike Vatten finns i nuläget bara kapacitet för ytterligare 100 personer i vattennätet. Det gör att det planerade trygghetsboendet i centrala Bergby kan byggas, men efter det får Hamrångeborna vänta på nya bostäder.

– Man blir frustrerad när man inte kommer vidare med en fråga. Vi behöver bostäder nu, säger Karin Åberg. Och frågan är vad som händer med utvecklingen om vi inte får fler bostäder så att fler kan flytta hit. Eller att de unga kan bo kvar.

– Det här är ett bra exempel på att det är viktigt att det finns ett lokalt engagemang som driver på och ställer frågor, menar Kenneth Nyberg.

Gruppen som driver frågor kring ungdomssatsningar har också varit igång i ungefär ett år. Att tidigarelägga bygget av en sporthall i anslutning till skolan har varit högt prioriterat.

Svante Wallberg, ordförande i den lokala utveclingsgruppen, Hamrångegruppen, har varit med i projekteringen och är optimistisk.

– Det har varit ett intressant arbete som visar att det går att påverka. Nästa beslut framåt tar kommunen i juni och har vi tur har vi en ny hall med allaktivitetshus på plats 2022, säger han och beskriver en fullstor hall, café, fritidsgård, bibliotek och möjlighet till kansli för exempelvis idrottsföreningarna på övervåningen.