Hur klarar din plånbok av en skilsmässa?

Textstorlek:

Ekonomisk frihet är en förutsättning för att kunna ta makten över sitt liv och de val man själv helst av allt vill göra. Har man makt över sin egen ekonomi har man också större möjlighet att lämna ett destruktivt förhållande, större möjlighet att flytta och forma sin vardag som man vill ha den och utifrån sina förutsättningar förverkliga sina drömmar.
Omkring hälften av alla äktenskap i Sverige slutar idag med skilsmässa. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder drar kvinnor, ur ekonomisk synpunkt, oftare det kortaste strået vid en separation. Några av anledningarna är att kvinnor många gånger gjort avkall på karriär, vårdat sjuka barn mer och tagit ut en större del av föräldraledigheten. Dessutom visar statistik från Medlingsinstitutet att löneskillnaden mellan män och kvinnor med likvärdigt arbete fortfarande år 2019 ligger på 11,3 procent. 
När det gäller ägandet av fastigheter, mark och bilar så blir det än mer tydligt att villkoren är ojämlika. Män äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor visar rapporten ”Vem äger Sverige” som tankesmedjan ”Ownershift” publicerat. Kvinnor heläger knappt 14 procent av svenska fastigheter, en faktor som ytterligare visar hur ojämställt samhället fortfarande är.
Det är viktigt att man som kvinna är medveten om att alla val man gör, även de val som rör familjens ekonomi, i slutänden också påverkar den egna ekonomiska utvecklingen på sikt.
Föräldraledigheten fördelning är en sådan fråga. Hur man fördelar föräldradagarna är ett beslut som ska ägas av familjen och tas utifrån familjens förutsättningar och behov. Men det är viktigt att man är på det klara med vad beslutet innebär i sin helhet och själva också är beredda att ta ansvaret för de eventuella ekonomiska konsekvenser beslutet ger på sikt. 
Jag ser inga problem med att till exempel kvinnan i familjen tar ut den största delen av föräldraledigheten, är den som oftast är hemma med sjuka barn och dessutom väljer att gå ner i tjänst för att det är vad som passar bäst i familjens livspussel – så länge hon gör det med öppna ögon och väl medveten om de ekonomiska konsekvenserna det kan ge henne själv på sikt. Om man inom familjen väljer detta upplägg bör man åtminstone se till så att familjen kompenserar det ekonomiska bortfallet med en rejäl pensionsförsäkring, utifall olyckan är framme och en skilsmässa slår hål på familjelyckan.

Ann-Helen Persson
Centerkvinnornas distriktsordförande