Var redo – alltid redo

Den sedvanliga ScoutGudstjänsten i Österfärnebo, som hålls en gång per termin.
Textstorlek:

Onsdagen den 21 november var det dags för den sedvanliga ScoutGudstjänsten i Österfärnebo, som hålls en gång per termin. Då invigs bl a nya scouter och denna kväll var det invigning i den nybildade Schönbergskyrkan mitt i byn. Kyrkan fylldes med barnfamiljer, scouter och äldre för att avnjuta en minnesvärd kväll. Det var de äldre scouterna – de japanska bävrarna – som höll i programmet. Först blev det intåg med Sveriges flaggor till musik. Fanbärare var Emil och Elin. Sedan Axel hållit välkomsttalet sjöng scouterna ”Det är drag i lokalen”. Följt av psalmsång. Vargarna och bävrarna gav ett drama under rubriken ”Mod och möjlighet till försoning” som handlade om hur sårande och fel det kan bli mellan kamrater utan att det egentligen inte var menat så, och hur det finns en möjlighet att be om förlåtelse och bli förlåten. Scoutledarens roll är viktig här. Det handlade om gemenskapen kring lägerelden och om hur det blev fel när en kamrat inte ville diska utan smet undan och lämnade den andra kamraten med hela jobbet. Men sedan kamraten bett om förlåtelse och blivit förlåten blev gemenskapen fin igen.

John Karlsson höll en andakt och efter den läste Elin bönen Vår Fader. Kollekten gick till ett arbete i Tanzania, där en kvinna tar hand om sina 35 barnbarn sedan föräldrarna avlidit i aids bl a.

Sedan följde en av höjdpunkterna, då nya scouter skulle invigas. Då man går i andra klass får man invigas som scout och sedan är man scout hela livet. Scoutlagen har sju punkter,

En scout

1. söker sin tro och respekterar andras,

2. är ärlig och pålitlig,

3. är vänlig och hjälpsam,

4. visar hänsyn och är en god kamrat,

5. möter svårogheter med gott humör,

6. lär känna och vårdar naturen,

7. känner ansvar för sig själv och andra.

Det var Hanna och Malin som hade hand om denna procedur och de nya scouterna svarar enligt Scoutlöftet med orden ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”. De fick också scoutsjalen knuten runt sin hals som tecken på att de nu var invigda scouter. Sedan blev det märkesutdelning, som Anna och Axel skötte om. Gudstjänsten avslutades med bibelutdelning, scoutbönen och fikasången, den s k Bamsesången. Efter denna högtidliga stund då man som vuxen känner stolthet och hopp inför framtiden när man ser den goda viljan och gemenskapen hos de unga, blev det gemensamt fika.

I Österfärnebo finns totalt 52 scouter idag. Ledare för scoutarbetet är Elvy Eriksson och Mona Zander, som gör ett beundransvärt arbete som kräver många timmars planering och genomförande. Scouterna har träffar varje vecka och dessutom hajker och inbjuder till träffar för föräldrar och bybor.

Fakta om Scouthälsningen

Alla scouter i hela världen har samma scouthälsning. Den utförs med höger hand mot pannan. Tummen läggs över lillfingernageln så att en ring bildas. Ringen symboliserar scouter runt hela världen. De övriga tre fingrarna hålls utsträckta och samlade för att påminna om att en scout ska vara redo att göra sitt bästa för Gud, för andra och för sig själv. Scouthälsningen används då flaggan hissas och halas, när scoutlöfte avläggs, när valspråk och lösen ges och vid märkesutdelning.

Lillemor Funered