Att möta behov

Textstorlek:

Vi har ju alla människor olika behov. Behov av lägenhet, jobb, ny bil, livskamrat är ju prioriterat hos många. Något bland det finaste man kan göra som medmänniska är att hjälpa någon annan, att fylla någon annans behov.

I föreningen Mitt Nya Hemland så vill vi fylla behov på det sätt Vi förmår.
Sedan ett halvår tillbaka så delar vi ut bröd till behövande. Vi har den stora förmånen att få ta tillvara bröd som annars slängs i soporna. Vi har i vårt samhälle en stor överproduktion av varor, speciellt inom livsmedelshandeln. Det slängs och kastas enorma mängder bröd, frukt, grönsaker och mat varje dag i vårt land.

Med detta som bakgrund så tycker vi i Vår förening att alla diskussioner om fattigdom och hungriga barn är något missriktad och också möjlig att lösa. Vi delar ut bröd till familjer som vi vet har det kämpigt med ekonomin, föreningar som planerar ungdomsläger vill vi också gärna hjälpa med bröd för att deltagaravgiften skall kunna bli så låg som möjligt. Vi har sett detta och är glada att det fungerar.

Vi vill under våren sommaren utveckla detta ytterligare för att fylla ännu flera behov. Vi gör vad vi kan för att hjälpa!