Byavandring i Barkhyttan/Sibbersbo sommaren 2012

På bilden släktgården Erik-Mats. Foto: Torsåkers fotohistoriska sällskap, Barkhyttan
Textstorlek:

Ursprungligen hette Barkhyttan Barcka då den ingick i Backa byar. Barkhyttan bildades genom att en allmänning som genom odlig och arv förvandlades till en skattebelagd bebyggelse och genom ägande rättsstridigheter bildades en egen by genom ett dombrev.
1540 nämdes byn i jordeböckerna som självständig bergsmansby. 100 år senare fanns det 11 stamfastigheter i byn.

Byavandringen startade vid Erik Mats gård, Barkhyttan 1:1. Släktgården har anor från 1600 talet, årtalet 1604 finns nämnt i Wiliam Erikssons forskning. Gården är en av de 11 stamfastigheterna i byn. Marianne Zettlin berättade om gården.

Vi fortsatte den gamla och nästan igenvuxna vägen förbi Erik-Mats (vägen har daterats till 1603) över till Anders-Lars gård som ligger vid Sibbersbovägen. Lena och Lasse Paues som äger gården berättade om Anders-Lars gården.

Färden gick sedan vidare till Sibbersbo där Stig och Mona Gabrielsson mötte oss vid sin gård med anor 1700 talet. Stig berättade om husets historia och vi välkomnades in för en rundtur. Därefter en efterlängtad picknick i trädgården hos Stig och Mona.

Vi vände om mot Barkhyttan igen och tog stigen som går mellan sjöarna Översjön och Damsjön till Torbjörn Åskoghs hus ”Hedlunds” Gården blev privatägd 1923, tidigare ägare Hofors Bruk. Torbjörn berättade om huset och guidade oss inne och ute.

Sista huset vi besökte var Urvers. Denna gård är från 1800 talet och nuvarande ägare är Peter Fritzen. Det har funnits ett gästgiveri vid gården som ligger efter ”gamla landsvägen”.
Marianne Z berättade om huset och visade även huset inne. Urvers har tidigare ägts av Mariannes morföräldrar som även är Peters fars farföräldrar.

Byavandringen sommaren 2013 ska utforska den gamla vägen mellan Barkhyttan och Bergs by.

Barkhyttans Byalag/mz