Ett brev betyder så mycket!

Textstorlek:

En förteckning av 98 brev ur Kerstin Hesselgrens korrespondens finns nu tillgänglig i Kerstin Hesselgrenrummet i Hofors hembygdsgård. Där kan man snabbt få en överblick, och om man för exempelvis något skol- eller forskningsarbete vill studera breven närmare kan man besöka Arkiv X i Gävle där breven nu skall förvaras. Breven är från 1800-talets slut till början av 1950-talet och berör hennes tid bl a i Geneve och NewYork som medlem av NF. Flertalet förefaller dock vara rent privata.
Två styrelsemedlemmar, Ingrid Elevall och Maj-Lis Hult, har brottats med svårtydda och ibland väldigt smått skrivna bokstäver i de brev som släktingar överlämnat till Ingemar Gustafsson, numera avliden, tidigare lärare vid Västerberge folkhögskola och en av initiativtagarna till Kerstin Hesselgrensällskapet. Ingemar Gustafsson är också författare till skriften ”Kerstin Hesselgren – den charmerande socialreformatorn” och teaterstycket ”Kerstin den första” som ännu inte framförts i sin helhet.
Ett brev betyder så mycket var postens uppmaning till svenskarna i en kampanj 1960. Thore Skogman inspirerades till en schlager med samma namn. När man ser en brevskatt som den föreningen fått som gåva undrar jag om inte vi går miste om något i dagens sms-värld!