Ettan möter Ettan

PRO-Ettans ordförande Ingegerd Eriksson och hennes finske kollega Bo Forslund.
Textstorlek:

Ett pensionärsmöte på toppnivå kan man säga om att PRO-Ettan i Gävle har haft besök av sin namne i Finland, pensionärsföreningen Ettan i Helsingfors. På bilden ser vi PRO-Ettans ordförande Ingegerd Eriksson och hennes finske kollega Bo Forslund.

Fem medlemmar från PRO-Ettans styrelse var inbjudna till lunch på Elit Grand Hotell och förutom den goda maten gavs det tillfälle till informationsutbyte mellan föreningarna. Likheterna är stora. Månatliga medlemsmöten, flera veckovisa aktiviteter, resor och studiecirklar, ansträngd ekonomi och problem med att rekrytera nya medlemmar. Men på en punkt skilde vi oss åt: Sverige är det enda land där pensionärer beskattas högre än löntagare med samma inkomst.

Ettan från Helsingfors tillhör Svenska pensionärsförbundet som organiserar finlandssvenskar. Föreningen är den äldsta registrerade pensionärsföreningen i Finland, PRO-Ettan i Gävle är ”bara” äldst i länet, 70-årsjubileum nästa år.