Gränsöverskridande Kerstin

Kerstin Hesselgren.
Textstorlek:

Äntligen har en biografi om Kerstin Hesselgren kommit. (Utgiven i vår på Carlsson förlag) Renée Frangeur, genusforskare och docent vid Linköpings universitet, har med den avslutat ett mångårigt projekt. Kerstin Hesselgrensällskapet i Hofors och Ovansjö som hade henne som en av talarna vid jubileumsfirandet av kvinnlig rösträtt hösten 2011 gläder sig åt detta.

Efter forskningsarbete i Genève där ju Kerstin arbetade i Nationernas förbund under mellankrigstiden fortsatte genomgången av material i samlingarna om Kerstin vid Kungliga biblioteket ( KB) i Stockholm och i Göteborg vid universitetet där. Biografin innehåller en imponerande källförteckning som lockar läsaren till ytterligare fördjupning.

Men redan biografin belyser väl den tid och miljö den gränsöverskridande politikern Kerstin verkade i. Invald av socialdemokrater och frisinnade till riksdagen två gånger arbetade hon 12 år som frisinnad vilde i första kammaren.

Hon var dock ingen motståndare till partier, tvärtom menade hon att samhällssystemet krävde det. Efter 20 år i riksdagen, senare delen i andra kammaren både som frisinnad vilde och folkpartist, har hon i sina anteckningar förklarat att det kunde vara tungt att ensam sätta sig in i alla frågor, å andra sidan fördelen med ansvar enbart för sig själv och sina väljare.

Biografin ger också en inblick i Kerstins arbete allt ifrån Jungfrutalet om barnmorskornas löner, där hon fick igenom sitt förslag till kamp för kvinnors rätt till olika tjänster där hon ofta förlorade. Hennes kamp för långsiktig avrustning som hon hävdade var kvinnans viktigaste uppgift ledde till mycken kritik mot henne bl a genom anonyma brev.

Även i världspolitiken engagerar hon sig för fred. Angreppet mot nuvarande Etiopien (1935) av den fascistiska italienska militären, som avslöjade NF:s oförmåga ledde till ett brandtal, en varning från Kerstin Hesselgren i NF. Talet uppmärksammades internationellt och inspirerade till en pjäs Refuse to be born i USA.

Personhistoria från barn och ungdomsår och Fogelstadsskolan som vill ge alla chansen att bli självständiga och känna ansvar behandlas naturligtvis också.

I Kerstinrummet i Hofors hembygdsgård kommer föreningen att ha ett ”blädderexemplar” av bibliografin för besökarna. Årets mottagare av Kerstinstipendiet vid gymnasieskolorna i Hofors och Sandviken kommer också att få boken.

Mainy Englén Wahlquist,

vice ordförande Kerstin Hesselgrensällskapet