Hoforsungdomar i Kerstins spår

Textstorlek:

Åk 9 från Petreskolan i Hofors gjorde måndagen den 22 maj en promenad i Hofors enligt ett förslag som två styrelsemedlemmar i Kerstin Hesselgrensällskapet, tidigare lärare, utarbetat. (Alla kan använda det då det ligger utlagt på kommunens liksom hembygdsgårdens hemsida.)
Sex grupper med ledare anlände under förmiddagen till hembygdsgården där de hälsades välkomna vid Kerstinstatyn av vice ordförande som informerade om Kerstins hjärtefrågor bl a med hennes egna ord i talet i NF år 1936 då hon med kraft och allvar manade NF till handling i Abessinienfrågan. Talet väckte stor uppmärksamhet i världen och inspirerade till en pjäs Refuse to be born.
Hennes internationella engagemang kom också att betonas av att den finska flaggan var hissad vid hembygdsgården denna dag på grund av finska veckan som inleddes och som skall avslutas med invigningen av ett finskt rum. Det skulle säkert ha glatt Kerstin Hesselgren.
Ungdomarna besökte även det lilla Kerstinrummet där de exempelvis kunde se Kerstins hembygdsdräkt och henne som frimärke och tidningsomslag och även höra hennes
röst.
Enligt lärare är tanken att dagen skall bli tradition för skolans avslutningsklasser.
Kerstin Hesselgrensällskapet gläds!