Kerstin, Emma och Mia i centrum på internationella kvinnodagen i Hofors

Textstorlek:

Snödroppar och info-folder om Kerstin på borden mötte deltagarna i firandet av internationella kvinnodagen i hembygdsgården i Hofors..
Att göra hoforsborna speciellt de unga stolta över sin hemort och dess historia är en målsättning för Kerstin Hesselgrensällskapet. Genom sin insats verkade Kerstin för bättre arbetsförhållanden, samhällsutveckling, vikten av utbildning av olika art och internationella kontakter och fred.Genom valet av medverkande vid sina arrangemang vill föreningen visa på positiva förebilder,visa att med vilja, arbete och envishet är det möjligt att nå sina mål även om vägen tycks omöjlig ibland.
De som samlats i Hofors hembygdsgård internationella kvinnodagen fick uppleva goda exempel på det.
Emma Larson, student våren 2014 vid Björkhagsskolan i Hofors, naturvetenskapliga programmet, underhöll med vackert pianospel och berättade om sitt trainee-halvår på SANDVIK på ett engagerat och professionellt sätt. Mia Pålsson, produktionschef på SANDVIK talade under rubriken Ett världsledande företag sett med en torsåkerskvinnas ögon. Roligt och intressant och liksom Emma fick hon säkert lyssnare att se på ett storföretag på ett nytt sätt.
På SANDVIK i Sverige är nu könsfördelningen ganska jämn vid styrelsebordet och klädseln ledig men i Japan som Mia nyligen besökt där dominerade män i svart kostym, en hade varit djärv nog att välja grått.
Även tackblommorna till föredragshållarna hade anknytning till internationella kvinnodagen. Ingrid Elevall berättade att rosorna kom från Kenya och från odlingar där endast män fick arbeta. Företaget hade dock uppmärksammat att kvinnorna och barnen följde med och satt och väntade på männen hela dagen. Då hade man ordnat lekplatser för barnen och byggt enkla hus där vävstolar fanns för kvinnorna som också fick möjlighet att tjäna en slant.
I sitt föredrag nämnde Mia Pålsson flera gånger sin mor som hävdat att ”allt går” och som stöttat och uppmuntrat. Är det inte det vi behöver för att orka kämpa, någon i vår närhet som stöttar.