Kerstin Hesselgren ständigt aktuell

Sheila Riddel, professor vid University of Edinburgh.
Textstorlek:

Pisarapporter och olika åtgärder för att förbättra den svenska skolan kan vi nästan dagligen läsa och höra om i massmedia. Därför är det helt i tiden att årets Kerstin Hesselgren gästprofessur har tilldelats Sheila Riddel, professor vid University of Edinburgh. Hon deltar i forskningsprojektet ”Kön , social klass och identifiering av specialpedagogiskt stöd i Sverige och Skottland.” vid universitetet i Göteborg.
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid universitetet gläder sig åt att de fått denna professur som betyder mycket för arbetets utveckling då de fått möjlighet till samverkan med ett framstående internationellt universitet.
Gästprofessuren utdelas årligen sedan den på initiativ av riksdagen inrättades 1987. Vetenskapsrådet delar ut den till en framstående forskare som är internationellt erkänd inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Kerstin Hesselgrensällskapet känner också att dess satsning på barn och ungdom stämmer väl med Vetenskapsrådets syn på hur Kerstin Hesselgrens gärning skall leva vidare mot nya djärva mål.
Vid Kerstinkalaset i Hofors hembygdsgård i fruntimmersveckan på Kerstindagen kommer deltagarna .bl a att få information om professuren och föreningens strävan inom området. Samarbetet med förskolan Kanaljen kommer också att presenteras.