Kerstinprojekt i Modern barndom

Textstorlek:

”En kvinnopionjär” är rubriken på artikeln om det av Kerstin Hesselgrensällskapet initierade projektet ”Doktorsvillan” som barnen i gruppen Junibacken arbetade med vårterminen 2014 vid Kanaljens förskola i Hofors.
Petra Nord, ateljerista och ledare för arbetet, har skrivit artikeln om projektet som nu den pedagogiska tidskriften Modern barndom publicerar i nr 4. 14. Texten illustreras med foton och teckning av barn och vuxna i projektet.
Reggio Emiliainstitutet ger ut tidskriften Modern barndom. Deras pedagogiska förhållningssätt är tron på människans möjligheter, och att alla föds med en önskan att utforska världen.

Arbetssättet uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.Pedagogerna är medforskare och pedagogiken förnyas efter barnens behov och samhällets utveckling.
För Reggio Emilia är processen viktigare än slutprodukten, för i processen syns barnens kreativbitet.

Reggio Emilia-filosofin
”Ett barn har hundra språk
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
De tvingar en att tänka utan kropp
och handla utan huvud.
Leken och arbetet,
verkligheten och fantasin,
vetenskapen och fantasteriet
det inre och det yttre
görs till varandras motsatser.”
Dikt av Loris Malaguzzi ( 1920 – 1994 )

*Reggio Emilia , stad i norra Italien.