Kostnader och lösningar

Textstorlek:

I mitt Gästrikland (Hälsingland) är i stort sett allt som i övriga Sverige.
Trafikverket är en myndighet som dras med alltför stora kostnader. Vägunderhålet är på många ställen undermåligt, för att inte säga obefintligt.
Bilden här intill kan tolkas på olika sätt, men jag tror att Trafikverket tolkar den ungefär så här:
André kostar oerhört mycket pengar. Dessutom så sliter han på utrustning i mycket hög grad. Ett bra sätt att minska på kostnader för vägunderhållet, är då ganska naturligt – att avskeda André! Groparna i vägarna blir givetvis inte lagade efter en sådan åtgärd, men ledningen kan bevisa med siffror, att ekonomin har blivit bättre.
Här har storyn kunnat sluta, men efter någon tid så visar det sig att antalet olyckor har ökat efter länets vägar. Vissa har till och med varit allvarliga, någon dessutom med dödlig utgång.
Ledningen väljer dock att blunda för detta faktum, men en som intresserat följer statistik, är Clas Tingvall. Han har funnit en bra lösning på alla problem, oavsett orsaker – Sänk hastigheten!
Han skyndar sig att kontakta Region Mitt för att beordra sänkningar på samtliga av regionens vägar.
Region Mitt tillsätter då ett antal ansvariga för detta jobb. Dessa personer behöver nödvändigtvis inte ha kunskaper i hur trafik fungerar. Huvudsaken är att det placeras ut ett stort antal nya skyltar med lägre hastighet. Möjligen har varje handläggare fått ett visst antal att fördela? Den verkliga kostnaden för detta döljs effektivt med åren, speciellt om man ”trollar” lite med statistik och siffror.
Resultatet blev om möjligt ännu sämre vägar med otaliga knepiga hastighetsbegränsningar. Skyltar har placerats på fel sida om farliga korsningar och utfarter. På många ställen där det varit 50 km har man höjt till 60. VARFÖR!?
Vad är det t.ex. för mening att sätta 60-begränsning på en sträcka förbi ett par hus (ca 500 m) för att sedan höja till 80 igen förbi andra hus? Hur tänker man när man har 60 på båda sidor om en relativt stor badplats och 80 precis vid bad och parkering? Trodde man att på Trafikverket att 80 km förbi Högbo kyrka skulle fungera utan protester från oss ansvarsfulla bilförare? Samma hastighet har man på ett avsnitt av en jättebred E16, där inga utfarter finns!
Många förare tappar respekt för detta urusla arbete och jag tror att vår käre Clas Tigvall, ALDRIG kommer ens i närheten av nollvisionen!
Själv vet jag inte om jag skall skratta eller gråta.