Koverstaveckan

Textstorlek:

På tisdagen den 9 juli fortsatte veckan med Forskargruppens dag.
På eftermiddagen berättade Bengt Olov Käck från Lantmäteriet om hur Laga skiftet gick till under slutet av 1800-talet. Han visade kunnigt om vilka tillgångar vi har genom digitalisering av samtliga kända handlingar från landets arkiv. Det är bara att koppla upp sig mot nätet så kan man få fram miljontals med uppgifter, handlingar och en ovärderlig skatt av gamla kartor. Bengt visade flera exempel med handlingar och kartor från några av socknens byar.
På kvällen visade Agneta Björk bilder ur sitt digra material, mer än 10.000 bilder, av gamla inskannade kort på kända och okända personer med Färneboanknytning. Publiken deltog aktivt i igenkännandet av årets inkomna bilder. Förutom porträtt så finns det många bilder uppdelade i olika kategorier, såsom skolkort, konfirmationskort, arbetsbilder m fl.