Koverstaveckan – onsdag

Kunniga sockenbor berättade om sina minnen, på bilden ser vi Leif Pettersson berätta om hur han rev ett av torpen.
Textstorlek:

På onsdagkvällen samlades vi vid Nässja plantskola för att titta på byns historia, dess bondgårdar och torp. Hela byn med tio bondgårdar har nu ersatts av Nässja plantskola och samtliga bondgårdar är nu rivna och de flesta av torpen på byns marker.
Den störst byn, med flest bondgårdar i byn, har i grunden samma tragiska öde som Koversta Gammelby, bönderna försvann från byn med ojusta medel i början på 1800-talet. Mång minns än de sista inbyggarna i torpen, bondgårdarna ersattes av ett bolagsägt jordbruk då Korsnäs tog över fastigheten från Benediks på Gysinge Bruk. Mycket mer finns att läsa i Koverstabladet.