Långt och troget medlemskap i Spårvägssällskapet Gävle

Mottagarna av silvernålen var Leif Larsson, Gävle.
Textstorlek:

Tisdagen den 28 maj hade Svenska spårvägssällskapet Gävleavdelningen medlemsmöte i de nya lokalerna på GJT i Gävle. Medlemmarna bereddes tillfälle att se de gamla spårvagnarna på plats. Vagn nummer 1 från 1909, öppna släpvagnen 104 från 1910 och den nyligen hemkomna Hägglundsmustangen nummer 23 som gick på Bomhuslinjen 1953 – 1956. Alla dessa vagnar skall nu renoveras och sättas i trafik på en planerad museiespårväg i Gävle.

Dagen till ära delades Svenska Spårvägssällskapets 20 och 30-årsnålar ut till medlemmar som troget varit med i sällskapet under lång tid. Förrättningen gjordes av Svenska Spårvägssällskapets-Riks sekreterare Per Rickheden.

20-årsnålen är en bronsnål med lagerkrans och en blå spårvagn i boetten 30-årsnålen är en silvernål och sedan finns 40-årsnålen i Guld. Mottagarna var mycket hedrade.

Mottagarna av silvernålen var Leif Larsson, Gävle, Lennart Lundgren, Gävle. Mottagaren av bronsnålen vill förbli anonym. Ytterligare 2 silvernålar kommer att delas ut vid medlemsmötet i september då dessa inte var närvarande vilket man måste vara för att få ta mot utmärkelsen.