Med Kerstin från Doktorsvillan i Hofors till NF i Genève och New York!

Textstorlek:

Till Valborg överlämnade grupp Junibacken vid förskolan Kanaljen i Hofors resultatet av sitt projektarbete, Doktorsvillan, till Kerstin Hesselgrensällskapet. Det blev en högtidsstund på Hofors hembygdsgård när de 14 barnens modell presenterades. Modellen skall stå i eller intill Kerstin Hesselgrenrummet på hembygdsgården och bl a användas vid program och vandringar i Kerstin Hesselgrens spår. Projektet har inte enbart inneburit byggande av modellen som startade med barnens fotograferande av huset utan lett till mängder av kunskaper både om Kerstin, hennes familj, den tidens Hofors och världen. Vikten av att kunna simma och varför pojkarna men inte flickorna fick gå i skola i Gävle har barnen funderat över liksom hennes internationella arbete, Vi har stoff för ytterligare ett års arbete sa en av lärarna som betonade hur roligt de alla haft under arbetet.
Efter överlämnandet blev det hemkokt saft och Kerstinkaka. (Radions P4 hade nyligen ett inslag om kakan i Tengby och …) och därefter rundvandring på hembygdsgården med avslut vid Kerstin Hesselgrenstatyn.
Projektet kommer att presenteras i ett häfte om pedagogiken av de skickliga lärarna. Arbetet har initierats som ett led i föreningens strävan att visa på positiva förebilder för alla generationer – föredömen som verkat i Kerstin Hesselgrens anda med socialt ansvar både nationellt och internationellt. GRÄNSÖVERSKRIDANDE!