Stort intresse för första Bomhusvandringen

Det var en mycket munter samling som vandrade tillbaka i det soliga och sköna vädret för att avsluta med fika och prat i Bomhus Hembygdsgård.
Textstorlek:

Bomhus Hembygdsförening arrangerade sin första Bomhusvandring lördagen den 14 september. Temat för vandringen var ”Järvstavägen förr och nu” och femtio personer kom och vandrade med Arne Hedling som guide.

Han växte själv upp i Bomhus och berättade för den intresserade gruppen om var affärerna hade legat längs den väg som då hette Sikviksvägen. På en gammal karta, där husen var utmärkta, kunde man se hur vägen hade gått på den tiden, även foton på dessa hus som nu är rivna visades och delades ut. Några i gruppen hade också själva vuxit upp i området, vilket innebar, till de övrigas förtjusning, att det berättades många anekdoter från svunna tider