Torsåker Sockens Blomsterfond

Textstorlek:

Den 4 mars i församlingshemmet hälsade ordförande Gunnie Magnusson 12 medlemmar välkomna till Torsåkers Sockens Blomsterfonds årsmöte, och sedvanliga mötesförhandlingar hölls. Till ordförande för 2014 valdes Gunnie Magnussom och till vice ordförande Britt-Marie Jonsson. Till styrelseledamot väljs Britt Zettlin och styrelsesuppleant Margareta Nornholm. Till revisor Kristina Ferm och revisorsuppleant Marianne Björman.
Valberedningen kommer att bestå av Singa Widgren, Doris Pettersson
och Astrid Nirs. Framtidgruppen förslag till stadgeändring godkänns för beslut och ska även tas på årsmötet 2015. Årsmötet beslutade om besparingsåtgärder då inkomsterna sjunkit med 15.000 kr jämfort med året tidigare. Inga penningåvor delas ut 2014. Resekosnaden för boende på Spelmannen dras in och sommaraktiviteten förläggs i år på ”utegården”. Blomstersmyckningen av borden i matsalen sker som vanligt vid de tillfällen vi ordnar aktivitet där.
Utdelningen av advetsblommorna sker i år vecka 48. Margit Gustavsson hade bett att få lämna styrelsen efter 45 år som revisor, styrelseledamot och inte minst som ”konditor”. Ordförande Gunnie tackade med blommor, uppskattande ord och att vi är glada att henne kvar i ”framtidsgruppen”. Blomsterfondens grundare Ruth Ferm tackade också Margit för mångårig ”tjänst” i fonden.
Årsmötet avslutades med kaffe och semlor. Ruth Ferm tackade alla för allt nedlagt arbete i fonden