Så blev Gysinge närmare

Textstorlek:

Jenny Karlsson och Liselott Östblom jobbar på att avsluta projektet Upplevelser i bruksmiljö – del två.

– Det känns som att det tunga arbetet börjar nu. Vi är inga administratörer direkt, skrattar Jenny.

Annons:

2009 startade föreningen Vi i Gysinge projektet Upplevelser i bruksmiljö, som fick ekonomiskt stöd från Leader Nedre Dalälven. Tanken var att väcka liv i orten, lyfta dess varumärke och öka samarbetet mellan olika verksamheter.

– Det har vi lyckats med, vi har möten varje månad och jobbar mycket mer tillsammans, säger Liselott.

Hon drev tidigare kafé Nyfiket som nu tagits över av PRO. Jenny driver brukshandeln tillsammans med Maud Norell. De båda är drivande krafter bakom föreningens Leaderprojekt.

Den första delen av Upplevelser i bruksmiljö började kämpigt. Sandvikens kommun sålde Flottningsmuseet till Siljansfors i Dalarna.

– Då kände vi att någonting måste hända för att Gysinge skulle klara sig. Vi hade långa diskussioner med kommunen om att få arrendera flottningsområdet. I slutet av första projektet fick vi göra det, minns Jenny.

Det andra projektet startades redan innan det första var slut för att föreningen skulle kunna utveckla området. Och precis det har de gjort.

Julmarknaden har fått fortsatt liv, liksom Gästrik konst som var nära att försvinna från

orten. Hushållningssällskapets skördemarknad har flyttat till flottningsområdet. Mycket nytt har tillkommit: ljuskvällar, spökaftnar, festival, kvalitetsloppis, bilträff…

– Tanken är att evenemangen ska återkomma varje år. Flottningsområdet är stort och passar bra för att ordna saker, säger Jenny.

Stora järnborden, som var på väg att bli sandförråd eller garage, har renoverats till en vacker evenemangslokal. De andra byggnaderna på flottningsområdet har också rustats upp och målats om.

– De ensamkommande flyktingbarnen har sommarjobbat med att måla husen och göra i ordning området. Det var verkligen bra, Leader vill ju att man ska öka både arbetstillfällen och integration, säger Jenny.

Desto svårare har varumärkesjobbet varit. Samtidigt som projektet gett positiv publicitet till Gysinge, har orten haft sina problem.

– Det hänt mycket tråkigt som lett till högar av negativ publicitet. Dels har en fastighetsägare orsakat problem, dels har det varit myggen, säger Jenny.

Om projektet får en tredje del är ännu oklart. Just nu håller Leaderområdena på att förbereda sig inför nästa projektperiod och det går inte att ansöka om stöd.

För att fortsätta önskar sig Jenny mer engagemang från Sandvikens kommun.

– Kommunen verkar inte vilja lyfta fram Gysinge. Saker tas bort och tas bort. Vi har en bra turistchef som sitter med i föreningen för kommunens räkning, men det verkar svårt att vara den enda som arbetar för Gysinge.

– Det är tragiskt att kommunen låter K-märkta byggnader förfalla. De borde bevaras för framtiden, säger Liselott.

Tjejerna är nöjda med projekten.

– Alla i Gysinge har kommit varandra närmare, det betyder jättemycket, säger Liselott.

 

Här kan du läsa vad Jenny och Liselott berättade om projektet för två år sedan.

Annons: