Klimatet oroar experter minst

Textstorlek:

Gävleforskaren Igor Knez fick fram överraskande resultat när han undersökte människors åsikter om konsekvenserna av klimatförändringarna.
Nedan kan du delta i gastriklandstidning.se enkät om vad du tycker om klimatförändringarna.

Annons:

Igor Knez är forskare vid Högskolan i Gävle, och gjorde den här studien i Kina 2013. Studien var en enkätundersökning med frågor om hur människor känner inför klimatförändringarnas konsekvenser.

Resultaten visade att de yngsta svarande var mest bekymrade och rädda, medan de äldsta oroade sig minst.

Kvinnor var med bekymrade och rädda än män. Män och lågutbildade var mest bekymrade för att deras jobb kunde hotas av miljölagar och bestämmelser, som kommer när klimatförändringarna ska motverkas. Många lågutbildade ansåg dessutom att påståendena om klimatförändringarna är överdrivna.

Experterna ansåg inte att påståendena var överdrivna, men det var ändå de som oroade sig allra minst för klimatförändringarnas konsekvenser. Igor Knez tror att detta kan förklaras med att experterna har fördjupade baskunskaper och därför kan ta till sig information om klimatförändringarnas konsekvenser, utan att känna sig rädda.

Den här studien visar att det finns många olika åsikter att ta hänsyn till i klimatarbetet.

– En slutsats man kan dra är att för att främja ett hållbart beteende måste beslutsfattare ta hänsyn till denna mångfald av åsikter och känslor hos olika grupper av individer, säger Igor Knez.

 

Här kan du delta i gastriklandstidning.se enkät om vad du tycker om klimatförändringarna.

Annons: