Ny gudstjänsttid i Hille

Kyrkoherede Clara Bergel Jansson hoppas att den nya tiden ska passa församlingens söndagsschema. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Från och med nu i januari hålls gudstjänsterna i Hille kyrka alltid klockan fyra på söndagseftermiddagarna.

– Det är ett test och skulle det inte funka får vi ändra, säger kyrkoherde Clara Bergel Jansson.

Annons:

I de allra flesta kyrkor inom Svenska kyrkan har man sedan ”urminnes tider” firat gudstjänst klockan 11 på söndagarna. Tiden har häng kvar från tiden för bondesamhället. Bönderna skulle hinna med att ta hand om korna på morgonen, göra sig i ordning och hinna ta sig till kyrkan.

– Klockan 11 har varit den vanligaste tiden här i Hille, men ibland vill vi ha temamässor med tända ljus och då har vi haft dem klockan 18, säger Clara Bergel Jansson och menar att det kan vara förvirrande med många olika starttider.

– Vi hör från besökarna att det är svårt att hålla reda på vilken tid som gäller. Så nu testar vi att alltid köra klockan 16.

När församlingen har resonerat kring en ny gudstjänsttid har flera saker påverkat. Bland annat att det ibland är svårt för barn att vara med klockan 11.

– Många har sportaktiviteter med träningar och tävlingar på förmiddagarna och kan inte vara med när exempelvis barnkören ska sjunga. För de äldre kan det ibland vara sent med klockan 18. De vill hinna hem och äta middag innan det blir för sent. Vi tror att 16 är en bra tid för alla.

En annan orsak till att Hille församling tittar på en ny tid är samarbetet med Hamrånge församling. Om några år ska de båda för samlingarna gå ihop till ett pastorat med gemensam ledning, ekonomi och kyrkogårdsförvaltning, men med verksamhet i båda för samlingarna.

Hur samarbetet ska se ut i det nya pastoratet testar församlingarna med olika lösningar nu under några år framöver.

Personalen i Hamrånge och Hille samarbetar redan. Bland annat genom att präst, musiker och vaktmästare från Hille sköter gudstjänster, dop och vigslar i båda kyrkorna en helg i månaden. Personalen från Hamrånge sköter båda kyrkorna en annan helg i månaden.

– Vi sköter uppdragen åt varandra och ger möjlighet till en ledig helg i månaden. Men för att det här ska fungera har vi försökt göra ett schema över tider och då har vi bestämt att vi ska testa att Hamrånge fortsätter ha sina guds tjänster klockan 11 och att vi alltid har gudstjänster klockan 16.

– Vi hade nog inte ändrat tiderna om vi inte hade samarbetet med Hamrånge, men det här är ett test på hur vi kanske kan jobba, säger Clara Bergel Jansson som gärna vill ha reaktioner från kyrkobesökarna.

– Hittills har de flesta varit positiva, men det är fortfarande så nytt. Vi vet ju inte själva hur bra det här kommer att fungera, men känner att vi måste prova. Jag tror inte att tiden är helig och att den påverkar synen på kyrkan.

Eftersom det är ganska få som går på de vanliga gudstjänsterna kan det tyckas som den enklaste lösningen vore att fira gudstjänst varannan vecka i Hille och Hamrånge.

– Det är ingen lösning. Vi ska fira gudstjänst, det är en så viktig del av kyrkan och det kan vi inte rationalisera bort, anser jag.

Annons: