Winnet jobbar för jämställdhet

”Faktum är att kvinnor inte har samma möjligheter i samhället”

Lina Andersson och Helena Högström på Winnet jobbar för ett jämställt Gävleborg. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

På Winnet Gävleborg är varje dag Internationella kvinnodagen. De jobbar med att förändra samhällets strukturer så att alla ska få samma villkor.

Annons:

Winnet Gävleborg har ett statligt uppdrag från Tillväxtverket. I Gävleborg har uppdraget tilldelats två organisationer varav Kvinnokooperativet Saga i Gävle är den ena. Uppdragets syfte är att öka kvinnors inflytande i samhällsutvecklingen, genom att förändra strukturer.
Strukturer, ja. Det ordet används ofta för att förklara den bristande jämställdheten. Det handlar om att samhället är uppbyggt på ett sätt som gör att män och kvinnor får olika villkor – trots att de flesta vill ändra på det.
Strukturer kan handla om våra förväntningar på mäns och kvinnors utseende eller beteende, till exempel vad vi förväntar oss att herr och fru gör på eftermiddagarna.
– Om man tittar på statistiken för vad vi gör hemma, kan man konstatera att det inte är jämställt. Alla siffror visar att kvinnor vabbar mer och tar ut mer föräldraledighet, till exempel, säger Helena Högström som är verksamhetsledare på Winnet Gävleborg.
Lina Andersson förklarar:
– Vi är alla är en produkt vårt samhälle. På Winnet jobbar vi inte med att förändra hur folk gör hemma, utan med den offentliga sfären, förklarar Lina.
Då snackar vi hela det offentliga samhället. Winnet finns på EU-nivå, riksnivå (rikskansliet sitter förresten också i Gävle), regionalt och lokalt.
Winnet i Gävle har koncentrerat sig extra på arbetsmarknadsfrågor, och jobbar med allt från offentliga tjänstemän till anställda och arbetssökande. I arbetslivet finns dels strukturer som handlar och tankesätt och vanor, dels riktigt handgripliga strukturer som präntats ned svart på vitt.
Ett exempel är ekonomiska stöd till företag. Det har Winnet Gävleborg arbetat med, och undersökt hur företagsstöden fördelades 2009-2012.
I Gästrikland fick 78 manliga företagare sammanlagt 13 639 773 kronor i stöd under den perioden. Samtidigt fick 33 kvinnliga företagare dela på 2 738 623 kronor. I snitt blir det 174 868 kronor per man och 83 988 kronor per kvinna.
Winnet förklarar att sådana skillnader sällan beror på att någon vill förtrycka någon annan – nästan alla aktörer som delar ut stöd har som mål att öka jämställdheten. Problemen ligger i företagsstöden struktur.
– Stöden är framtagna för snabb tillväxt. Varje bidrag har regler och stadgar, och när man följer dem blir det ofta att kvinnornas företag ses som som sysselsättningsföretag snarare än tillväxtföretag. Då kan de inte få stöden, förklarar Lina.
För att komma till rätta med det gör Winnet en hel del policyarbete, framförallt på nationell nivå via Winnet Sverige. På regional nivå kan Winnet fungera som ett komplement och stöd till olika aktörer, när de gör sina regler mer jämställda.
En annan slags struktur finns i makten, till exempel i regions- och kommunfullmäktige.
– Om man räknar huvudena i politiska församlingar har vi kommit ganska långt, med en jämnare könsfördelning. Men om man räknar vilka som säger mest och bestämmer mest är det fortfarande långt från jämställt, förklarar Helena.
De anställda i länet påverkas också av en uppsjö strukturer. Arbetsmarknaden här är en av de mest könsuppdelade i Sverige.
– Många män jobbar inom industrin och många kvinnor inom vården. Det kan bero på att vi har fått ha kvar tunga industrier ovanligt länge, säger Helena.
Uppdelningen får flera konsekvenser: Länets kvinnor är sjukskrivna oftare och jobbar betydligt mer deltid än männen. Det är en följd av samhällets struktur, liksom det växande problemet att betydligt fler unga kvinnor än män väljer att läsa på högskolan.
– Vi är i en omställning där fler unga män än tidigare behöver vidareutbilda sig. Det är ett problem som är svårt att lösa, men Region Gävleborg jobbar med att öka statusen på vidareutbildning.
Då och då ifrågasätts arbetet för kvinnor. Varför ska de lyftas fram hela tiden? Det blir ju inte jämställt om samhället istället förtrycker män? Winnet stöter ofta på sådana frågor, särskilt i diskussioner om kvotering.
– I den debatten glömmer många bort att män kvoteras in hela tiden – i vården. Det är det ingen som ifrågasätter. Men att kvotera in kvinnor i mansdominerade branscher och i styrelser är väldigt kritiserat, säger Lina.
– Faktum är att kvinnor inte har samma möjligheter i samhället, och därför handlar vårt jämställdhetsarbete ofta om att förbättra kvinnors situation, säger Helena.
Så, behövs internationella kvinnodagen?
– Ja, det bra att ha en dag när man kan lyfta upp jämställdhetsfrågor. Sedan gäller det att fortsätta jobba med det. Det gör ju vi. Man kan säga att här hos oss är det alltid Internationella kvinnodagen.

Annons: