Ska den rivas eller restaureras?

Sedan försommaren 2014 har Länsstyrelsen utfärdat ett förbud att beträda rampen i Österbergsmurens naturreservat med hänsyn till rasrisken. Nu är det dags att ta beslut om rampens vidare öde. FOTO: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

Sedan början av förra sommaren får inte rampen vid Österbergsmurens naturreservat i Ovansjö Ekopark beträdas eftersom Länsstyrelsen bedömt att rasrisken är överhängande.
Men vem som ska åtgärda rampen är fortfarande oklart och nu finns risk att rampen rivs.

Annons:

Just nu ligger rampen under ett rejält snötäcke och  tillfartsvägen är oplogad. Om  någon månad skulle den kunna  användas – om den var hel.

Men frågorna om ansvaret kring handikapprampen i förfall vid Österbergsmurens naturreservat i Ovansjö Ekopark, är fortfarande olösta.

Vem som äger den 600 meter långa rampen genom reservatet är fortfarande outrett och därmed också vem som har ansvar för rampen.

Rampen byggdes, tillsammans med flera andra anläggningar i början av 2000-talet inom ramen för ett kommunalt EU-projekt som benämndes Gränsland. Vid projekttidens slut övergick Gränsland till att vara en ekonomisk förening.

Vissa delar av Eu-projektets byggda anläggningarna överlämnades till den ekonomiska föreningen som en gåva från kommunen.

Men gåvobreven visade sig senare vara ogiltiga och ägandet av anläggningarna ligger kvar hos Sandvikens kommun.

Sandvikens kommun är alltså ägare till de anläggningar som finns på kommunens mark.

– De oklarheter som fanns rörande de anläggningarna har både Sandvikens kommun och Gränslands eknomiska förening utrett och är överens om ägandeförhållandena, säger kommunjurist Anders Asplund vid Sandvikens kommun.

– Hur det förhåller sig med anläggningar som finns på mark hos övriga projektmedlemmar kan jag inte svara på.

– Hurvida Sveaskog som markägare eller Länsstyrelsen som ansvarig för naturreservatet har ansvar för rampen, kan jag inte heller svar på. Den frågan bör du ställa till Svea skog eller till Länsstyrelsen, anser Asplund.

Stefan Toterud, naturvårdsansvarig vid Sveaskog, menar att bolaget inte äger rampen som står på deras mark.

Men han säger att bolaget är beredd att träffa övriga parter i frågan, för att se om man gemensamt kan komma fram till en bra lösning.

Länsstyrelsen uppfattning är att man inte har något ägaransvar när det gäller rampen, man förvaltar bara själva naturreservatet.

– Rampen är bortom reparation, det är det tragiska, säger Karin Hansson, naturreservatsförvaltare hos  Länsstyrelsen.

– Vi kommer att kontakta de berörda på kommunen och se vad vi kan göra åt frågan gemensamt.

– Eftersom vi inte har någon äganderätt och därmed inget ansvar kan vi inte göra så mycket från vårt håll, förklarar Hansson.

– Vi vill ju, eftersom rampen är i det skick den är, få bort den eftersom den är ju inte användbar och då är frågan hur man på bästa sätt kan se till att den kommer bort.

– Att åter bygga upp den har vi säkerligen inga planer på, för det har vi helt enkelt inga pengar till, säger Hansson.

Ekonomiska föreningen Gränsland har varit den främsta enskilda brukaren av rampen sedan den byggdes. Grundidén med verksamheten i Gränsland att arbeta med turism, genom att erbjuda kultur och natur för alla. Då är en ramp som den i Österbergsmurens naturreservat en viktig förutsättning.

Gränslands ordförande Kjell Thorslund säger att föreningen är villig att stå för arbetsledning, om de får tillgång till arbetskraft genom kommunens arbetsmarknadsavdelning när det beslutas att rampen skall återställas i brukbart skick, eller om den skall rivas ut.

Men det är en lösning i fråga om arbetskraft som ser svårt ut att få till stånd.

– Under nuvarande omständigheter kan kommunen inte göra Österbergsmuren till ett kommunal arbetsmarknadsprojekt, eftersom kommunala arbetsmarknadsinsatser är begränsade till kommunens egna fastigheter eller till insatser för ideella föreningar i kommunen, säger Leif Jansson, förvaltningschef vid Arbetslivsförvaltningen, Sandvikens kommun.

Uffe Stridsberg


Annons: