Granbarkborren invaderar

Barkborrefällan ger Skogsstyrelsen koll på svärmningarna.foto: Michael Ekstrand/Skogsstyrelsen
Textstorlek:

I länets norra delar har granbarkborrarna ökat rejält. De har blivit uppemot nio gånger fler sedan 2013.

Annons:

Det är Skogsstyrelsens rapport om förra årets skogsskador som lyfter fram granbarkborrens hisnande ökning i länet.

Grunden för ökningen lades redan 2011, när stormen Dagmar fällde stora mängder skog i Hälsingland.

En hel del vindfällen blev kvar för länge, och behöll dessutom rotkontakt med marken. De kunde hålla sig färska länge den blöta sommaren 2012.

Granbarkborren förökar sig helst i vindfällen och kvarlämnat vike som inte torkat. Den stor-trivdes i resterna efter Dagmar.

I december 2013 orsakade stormen Ivar ännu fler vindfällen. Till sommaren 2014 hade borrarna många stammar att föröka sig i.

Värmen förra sommaren -snabbade upp granbarkborrarnas förökning. De svärmade i maj, och avkomman därifrån hann föröka sig i juli.

Det kom alltså två generationer granbarkborre samma sommar. Många hann växa tillräckligt för att överleva vintern.

På så sätt har borrarna alltså kunnat bli nio gånger fler på bara några år.

Nu finns en risk att granbarkborrarna börjar angripa den -stående skogen.

Än finns passande vindfällen, men Skogsstyrelsen tror att -angrepp på levande träd kan -börja under 2016 eller redan i år.

Uppgifterna om ökningen bygger på Skogsstyrelsens svärmnings-övervakning, som genomförs med fällor där granbarkborrar fångas in och räknas.

I sommar blir mätningen extra intensiv i norra Gävleborg. Fällor placeras tätt i Arbrå och Björsbo.

I Västernorrland och Jämtland mäter man också extra noga.

Fällorna töms varje måndag vecka 21–34.

Informationen från fällorna ska presenteras i en svärmingskarta på Skogsstyrelsens hemsida, med uppdatering varje tisdag.

Den som hittar en fälla uppmanas att inte röra den.

Om fångstburken inte sitter fast ordentligt finns en risk att granbarkborrarna smiter.

För att bekämpa granbark-borren gäller det, som alltid, att få ut vindfällen och virke ur -skogen innan svärmningen.

Ett annat sätt att motverka -borrarna är att gynna deras -naturliga fiender.

Det är det för sent för i stora delar i Hälsingland, men i Gästrikland kan det fortfarande hjälpa.

Till de naturliga fienderna hör myrbagge, allmän barkbock, stylt–
fluga och hackspett.

Att gynna dem hjälper också resten av skogens biologiska mångfald.

Annons: