Akuta möten för att syna mjölkböndernas krisläge

Läget är akut för mjölkbönderna och Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, vill att landsbygdsministern redogör för läget. Samtidigt håller LRF Mjölk ett akut möte den här veckan. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

– Läget är akut, säger Kristina Yngwe som kallat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till miljö- och jordbruksutskottet.
Hon är vice ordförande i utskottet och vill att Bucht berättar hur det går med arbetet för mjölkbönderna.
Samtidigt håller LRF Mjölk ett akut möte om situationen den här veckan.

Annons:

– Den kris som pågått under en tid har fördjupats under -sommaren och uppgivenheten i mjölk-branschen är mycket stor. Därför har jag bett landsbygdsministern informera miljö- och jordbruksutskottet om hur -regeringens arbete med de svenska mjölkböndernas situation fortskrider i samband med utskottets möte den 24 augusti, säger center-partisten Kristina Yngwe som menar att Sveriges 4 000 mjölkbönder är en viktig grundbult för svensk livsmedelsproduktion och svensk landsbygd.

– Läget är akut. Inom den livsmedelsstrategi som utarbetas är det viktigt att titta på hur den långsiktiga konkurrenskraften för svenskt mjölkproduktionen kan stärkas, men nu gäller det svensk mjölkproduktions kortsiktiga överlevnad och då måste vi hjälpas åt att vända på alla stenar.

Krisen har varit långvarig för mjölkbönderna med sjunkande priser och bristande lönsamhet.

Sven-Erik Bucht samlade berörda företag och organisationer till ett första krismöte i februari. Då bildades tre arbetsgrupper som hade fram till maj på sig att ta fram olika åtgärdsförslag i en handlingsplan.

Den plan som presenterades i slutet av maj innehåller 87 åtgärdspunkter. Handlingsplanen är tänkt som ett helhetsgrepp kring djurhälsa, konkurrensvillkor, riskkapital, regelverk och så vidare för att hjälpa de svenska mjölkbönderna ur krisen.

LRF mjölk tog på sig att samordna arbetet med handlingsplanen och har kallat till ett akut telefonmöte den här veckan.

– Vi har kallats till ett akut möte under torsdagen, säger Lotta Zetterlund på LRF.

Lotta är mjölkbonde och även vice ordförande i Gefleortens mejeriförening. Hon ser mycket allvarligt på läget.

– Sverige drabbas hårdare än andra länder eftersom vi har högre omkostnader. Exempelvis är dieseln dyrare här än i övriga Europa.

– Våra politiker behöver vakna till och reagera om vi ska ha någon mjölkproduktion kvar i landet. Många klarar inte det här läget och har man kommit så långt att man lägger ner, börjar man inte om igen.

Enkelt beskrivet beror krisen på att det finns mer mjölkråvara i världen än vad som efterfrågas. Sedan EU tog bort mjölkkvoterna har mjölkproduktionen i Europa ökat utan att det finns något större efterfrågan. Det får priserna att rasa.

Mjölken från Gefleortens säljs enbart lokalt, men försäljningen påverkas av att andra mejeriföretag inte får sälja sina produkter på världsmarknaden, bland annat genom importstopp i Ryssland och minskad import i Kina.

De företagen försöker då istället sälja mer av sina produkter i Sverige.

Det gör att det blir trångt i mejerihyllorna i butikerna, priserna pressas och påverkar på så sätt även mjölkbönderna som levererar lokalt till Gefleortens.

Annons: