67 snäpp uppåt för Hofors

Lotta Petterson, regionchef för Svenskt näringsliv.
Textstorlek:

​Gästriklands kommuner tillhör landets 90 sämsta när det gäller företagsklimat, enligt årets ranking från Svenskt näringsliv.
Hofors klättrar på listan, medan Ockelbo störtdyker.

Annons:

Hofors rankas som nummer 214 av landets 290 kommuner, och klättrar därmed 67 placeringar jämfört med förra året.

– De senaste åren har lokala företag, politiker och tjänstemän jobbat med näringslivspolitiken. Näringslivschefen Kjell Johansson har gjort mycket för att få fram en samsyn, säger Lotta Petterson -regionchef på Svenskt näringsliv.

80 företag och 18 politiker i Hofors har svarat på enkäten. Av dem tycker 41,8 procent att företagsklimatet i kommunen är bra.

Tillgången på kompetens får hög-re betyg än 2014. Kommunens konkurrens med privata företag får lägre.

– Det handlar mycket om upphandlingar, vi har problem med dem i hälften av länets kommuner. Det behövs mer kunskap och kompetens i kommunerna och på Inköp Gävleborg, säger Lotta -Petterson.

Sandviken klättrar 45 steg i rankingen, till placering 223.

– Där är en näringslivspolitisk plan på gång. Politikerna har börjat jobba med på en ökad dialog och bättre samarbete.

Av de 91 företagare och 30 -politiker som svarat på enkäten, tycker 33 procent att Sandviken har ett bra företagsklimat.

De är minst nöjda med kommunens konkurrens med privata företag, och med kommunikationerna till Sandviken.

Tillgången på kompetens får också lägre betyg än förra året.

Bäst betyg får tillämpningen av lagar och regler.

– Sandviken står utanför Inköp Gävleborg och företagarna har kortare väg till kommunen, det är det som syns i det betyget, säger Lotta Petterson.

Gävles företagsklimat hamnar på plats 239 i rankingen, 4 placeringar lägre än 2014.

190 företagare och 37 politiker som svarat på enkäten. 28 procent tycker att företagsklimatet är bra.

Kommunens tillämpningar av lagar och regler får lågt betyg.

– Gävle har klubbat igenom ett program för näringslivspolitiken, och påbörjat en resa. Företagen tycker att mycket behöver förbättras, bland annat kommunens -attityd, säger Lotta Petterson.

– Det behövs en bättre för-ståelse i kommunen för vad ett bra företagsklimat betyder för skatteintäkterna,

Tillgången på kompetens är bättre i Gävle än förra året, visar undersökningen.

Ockelbo ligger på plats 274 i rankingen, 57 placeringar lägre än förra året.

– Där upplever företagen att politiker och tjänstemän inte visar intresse för dem. Ockelbo kommun har ett gediget arbete framför sig.

76 företagare och 71 politiker i Ockelbo har svarat på Svenskt näringslivs frågor.

31,1 procent tycker att företagsklimatet är bra.

Sämst betyg får medias, allmänhetens och kommunpolitikernas attityder till företagande.

Det är bara Sandviken som ger positivt betyg till medias attityd till företag. I Hofors och Gävle är man, liksom i Ockelbo, missnöjda.

– Det handlar mycket om kommunernas kommunikation. Om de gör en handlingsplan behöver de bli bättre på att tala om det. Sedan finns ett missnöje med att media är mindre representerat i Ockelbo och Hofors, jämfört med Gävle och Sandviken.

I Gävle och Hofors får också skolans attityd låga betyg. Svenskt näringsliv vill se att skolan öppnar sig mer mot näringslivet.

–  Redan i grundskolan be-höver man jobba med entreprenörskap. Det handlar om framtidens kompetensförsörjning. Alla kanske inte blir företagare, men man kan vara företagsam också som anställd, säger Lotta Petterson.

Attityder till företagande är också anledningen till att Svenskt näringsliv rankar kommunernas företagsklimat.

– Vi vill belysa företagens villkor och utmaningar, och innovationskraften som finns i dem, i landets kommuner. Och poängtera vikten av företagens närvaro, säger Lotta Petterson.

Undersökningen genomfördes från januari till april. Ovanåker rankades bäst i länet, på plats 193.

Förutom svar i enkäter och intervjuer vägs statistik från SCB och UC in i rankingen.

Annons: